Materijali Za Sizajn Površine

Inovativni Građevinski Materijali

DuPont je lider u građevinskoj nauci u svim segmentima i primenama, sa građevinskim materijalima kojima verujete, kao što su DuPont™ Tyvek® barijere za zaštitu od vremenskih uslova, DuPont™ Corian® kompozitni pločasti materijal i DuPont™ SentryGlas®.

Danas DuPont smanjuje operativne troškove izgradnje i pomaže stvaranju efikasnijih, održivih stambenih i poslovnih zgrada za zeleniji, zdraviji svet. Pružamo specijalizovane građevinske materijale za izradu i održavanje puteva i mostova, telekomunikacije, elektrana i prečišćavanje otpadnih voda - infrastrukturu na koju se vaša zajednica oslanja. Od ulivanja betona i peskarenja čelika do razvoja inovacija od sigurnosnog stakla za radnu okolinu. DuPont pokazuje rad s pametnijim rešenjima za moderne zgrade.