Garancija

 

DuPont je ime na koje možete da se oslonite, naročito kada je u pitanju kvalitet. Obaveza prema našim klijentima ne završava se prodajom. DuPont je razvio veliku mrežu obučenih i sertifikovanih profesionalaca kako bi obezbedio visoki kvalitet fabrikacije/montaže kako bi krajnji korisnik bio potpuno zadovoljan – bez obzira da li je u pitanju rezidencijalni ili komercijalni projekat.

Zahvaljujući desetogodišnjoj ograničenoj garanciji, Corian® ima mogućnost da se odupre izazovima svakodnevnog korišćenja.

Izuzetan kvalitet mreže jača našu reputaciju.

DuPont je razvio mrežu kvaliteta fabrikatora koji drže do strogih standarda montaže i usluge. Njihov primarni cilj je da krajnji korisnik bude zadovoljan izradom i montažom Corian®-a.

Šta je mreža kvaliteta?

Članovi mreže kvaliteta (Quality Network) teže jednom cilju, a to je da kupci dobiju proizvod i uslugu izuzetnog kvaliteta od strane SVIH kompanija u lancu nabavke. U pitanju su sertifikovani fabrikatori i servisni centri. Svi članovi mreže kvaliteta prošli su evaluaciju i obuku organizovanu od strane DuPont-a o tome kako se fabrikuje, montira, popravlja i održava Corian®. Oni su takođe odgovorni za primenu programa desetogodišnje ograničene instalisane garancije.

Logo Corian® mreže kvaliteta osmišljen je kao podrška Corian® logu, ne kao njegova zamena.

Šta je program desetogodišnje ograničene instalisane garancije?


DuPont nudi garanciju za Corian® sa dva aspekta: sa aspekta materijala i sa aspekta montaže.

Garancija na materijal je standardna za sve Corian® proizvode. Ona garantuje da će svi proizvodi biti bez oštećenja pri proizvodnji u roku od 10 godina nakon kupovine. Veći nivo garancije predstavlja ograničena instalisana garancija, koja je dostupna samo u slučaju kada fabrikaciju i montažu izvodi član Corian® mreže kvaliteta. Ograničena instalisana garancija garantuje da će krajnji proizvod, nakon fabrikacije i montaže koja je izvedena po DuPont smernicama, biti bez oštećenja.

Šta to znači: sertifikovani fabrikator?


Sertifikovani fabrikator je obučen od strane DuPont-a i poštuje DuPont-ove smernice za rad.
On redovno ažurira tehničke podatke koje prima putem zaštićenog putem email-a.
Članstvo u mreži kvaliteta ukazuje kupcima na to da je fabrikator spreman da uradi sve što je potrebno kako bi ispunio i održao najviši nivo kvaliteta proizvoda i zadovoljstva kupca.
Sertifikovani fabrikator garantuje da je finalna obrada proizvoda odrađena prema DuPont-ovim smernicama i metodama koje više nego ispunjavaju zahteve krajnjeg korisnika.

Kako fabrikator dobija sertifikat?


Bilo koji fabrikator koji radi sa Corian®-om može da dobije sertifikat. Sve što je portrebno je pravilan stav i veština. Nakon što je prošao obuku koju organizuje DuPont, fabrikator može da se prijavi da postane član mreže kvaliteta. Fabrikator tada treba da se dogovori da Corian® servisni centar izvrši inspekciju radionice i zaposlenih radnika, kao i procenu kvaliteta na osnovu nekoliko radova koje je fabrikator izveo poštujući DuPont-ove smernice.
Fabrikator takođe treba da ima pozitivan stav prema promovisanju Corian® proizvoda.
Nakon inspekcije potpisuje se ugovor između DuPont-a i Corian® fabrikatora.

Koja je prednost članstva u mreži kvaliteta?


Prednost članstva u mreži kvaliteta je što je u tom slučaju proizvod od Corian®-a pokriven DuPont-ovom ograničenom garancijom koja garantuje da će krajnji proizvod, nakon fabrikacije i montaže koja je izvedena poštujući DuPont-ove smernice, biti bez oštećenja.

Garancija


Desetogodišnja ograničena instalisana garancija primenjuje se prema vlasniku krajnjeg proizvoda od Corian®-a, kada je taj proizvod fabrikovan I montiran od strane sertifikovanog fabrikatora. Zahvaljujući jedinstvenim svojstvima koje poseduje Corian®, sertifikovani fabrikator ili servisni centar će pre popraviti nego zameniti krajnji proizvod, bez dodatnih troškova, ukoliko je oštećenje nastalo prilikom proizvodnje, fabrikacije ili montaže u toku prvih 10 godina nakon montaže, osim u slučajevima kada je oštećenje nastalo usled fizičke, hemijske ili druge vrste zloupotrebe, usled izlaganja previsokoj temperaturi ili usled korišćenja u nepreporučenim uslovima… (molimo Vas da dobro proučite Priručnik za korišćenje i održavanje Corian®-a, kao i uslove garancije).
Ova garancija ne pokriva proizvode drugih nabavljača ili proizvođača, niti pokriva proizvode od Corian®-a proizvedene od strane nesertifikovanog DuPont fabrikatora.
Corian® garancija se prenosi na novog kupca stana u kome postoji proizvod od Corian®-a. Ona novom kupcu obezbeđuje pravo da registruje proizvod kod DuPont-a na svoje ime.
Garancija ne pokriva primene Corian®-a u saunama, tuševima, parnim kupatilima niti u eksterijeru.
Sa zahtevom za garanciju bitno je da predate dokaz o kupovini tj.račun!

Popravka ili zamena


DuPont će popraviti bilo koji deo proizvoda koji ima oštećenje pri proizvodnji, fabrikaciji ili montaži. Ukoliko popravka nije moguća, DuPont će zameniti deo proizvoda. DuPont će platiti trošak, zajedno sa cenom rada pri zameni originalnog krajnjeg proizvoda. Sertifikovani fabrikator biće odgovoran za druge troškove koji mogu da iskrsnu pri popravci ili zameni. Bez obzira da li će DuPont popraviti ili zameniti proizvod, postaraćemo se da ostvarimo najbolji mogući rezultat. Nažalost, savršena identičnost boje se ne garantuje. Ukoliko ipak zamenimo Vaš proizvod, Vaša garancija nastavlja da teče od datuma originalne montaže a ne od datuma popravke ili zamene proizvoda.

Corian® servisni centar


Servisni centar je taj koji u ime DuPont-a izvršava popravke i zamene koje pokriva garancija, koji može da ponudi popravke i održavanje, kao i da promoviše Corian® u skladu sa DuPont-ovim smernicama.
Servisni centar pruža usluge prema unapred dogovorenim cenama sa DuPont-om.
Servisni centar takođe izvršava inspekcije članova mreže kvaliteta.
Servisni centar ima sva prava koja garancija predviđa da popravi ili zameni proizvod po DuPont-ovim smernicama.
Iznad svega, servisni centar mora da bude objektivan pri ocenjivanju svake žalbe.
Ukoliko je utvrđena greška od strane sertifikovanog fabrikatora, sertifikovani fabrikator je taj koji treba da nađe rešenje problema, osim u slučaju da on zahteva da Corian® servisni centar to učini umesto njega, po unapred dogovorenim cenama.
U tom slučaju sve troškove snosiće sertifikovani fabrikator.
Adresu servisnog centra možete dobiti od Centra za garancije (pogledajte brojeve telefona).