Sistemi omotača zgrade

DuPont™ AirGuard® I Tyvek® omotač zgrade

Kao inovativni dobavljač proverenih sistema omotača zgrade, kompanija DuPont™ Tyvek® nudi širok asortiman membrana i dodatne opreme visokih performansi za sprečavanje prodiranja vazduha i vlage, kao i za povećanje energetske efikasnosti u svim tipovima zgrada.

Kada se koriste zajedno, Tyvek® paropropusne membrane i AirGuard® slojevi za kontrolu vazduha i isparavanja parne brane tvaraju izdržljive, celovite sisteme omotača zgrade. Ovi sistemi omotača zgrade su dizajnirani tako da ispunjavaju trenutne zahteve za održivu gradnju i iza njih stoji kompanija DuPont, sa svojim stručnjacima za kvalitet materijala i primenu održive gradnje.

Tyvek® paropropusne membrane su otporne na UV zrake i toplotu. Njihova jedinstvena tehnologija jednog sloja propušta paru, ali ne i vodu; na taj način se sprečava kondenzacija, prodiranje vlage i vazduha na spoljašnjim zidovima zidove.

Parne brane AirGuard® su projektovane tako da budu izuzetno otporne na paru i da 100% ne propuštaju vazduh. Ovo omogućava bolju kontrolu prenosa toplote i veću energetsku efikasnost.

Naš asortiman Tyvek® zaptivnih traka je posebno dizajniran tako da se dopunjuje sa Tyvek® paropropusnim membranama i parnim branam AirGuard®, stvarajući veću nepropusnost vazduha, čime se dobija potpuno, celovito rešenje Tyvek® omotača zgrade.

Svojim inovativnim razvojnim rešenjima koja štite zgrade – a samim tim i ljude unutar njih – kompanija DuPont ponovo postavlja nove standarde u industriji. Nova generacija naših proizvoda u sklopu sistema omotača zgrade uključuje metalizirane paropropusne membrane koje obezbeđuju veću termalnu udobnost i Tyvek® FireCurbTM vatrootporne membrane koje ispunjavaju zahteve evropske požarne klase B (EN 13501-1).

Ovi novi proizvodi Tyvek® omotača zgrade su posebno dizajnirani da podrže primenu održive gradnje i mogu da igraju važnu ulogu u ispunjavanju i premašivanju građevinskih i energetskih pravila, standarda i certifikata.