Zaštita bilja – Srbija

PROIZVODI I USLUGE KOMPANIJE DUPONT

Dodaj filter

Acanto® Plus – Fungicid

Acanto® Plus – Fungicid

DuPont Acanto® Plus pruža odličnu zaštitu od prouzrokovača pegavosti i drugih bolesti u pšenici, ječmu, suncokretu i šećernoj repi

Arigo® - Herbicid

Arigo® - Herbicid

Arigo® svojim delovanjem obezbeđuje kontrolu većine korova u usevu kukuruza jednim tretmanom. DuPont Herbicidi stvoreni za one koji ne žele compromise.

Avaunt® 15 EC - Insekticid

Avaunt® 15 EC - Insekticid

Avaunt® 15 EC sa kontaktnim, digestivnim delovanjem. Suzbija sjajnika, jabukinog smotavca, kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), i pamukove sovice.

Coragen® 20 SC - Insekticid

Coragen® 20 SC - Insekticid

DuPont™ Coragen® 20 SC - Insekticid nove generacije, odlično suzbija insekte roda Lepidoptera. Ovaj insekticid deluje kontaktno i digesivno

Cordus® 75WG - Herbicid

Cordus® 75WG - Herbicid

DuPont™ Cordus® 75WG je selektivan , sistemičan herbicid koji Odlično kontroliše divlji sirak iz rizoma i semena i brojne jednogodišnje širokolisne korove u kukuruzu

Curzate® C Extra - Fungicid

Curzate® C Extra - Fungicid

DuPont™ Curzate® C Extra Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), i plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans)

Curzate® M WG - Fungicid

Curzate® M WG - Fungicid

DuPont™ Curzate® M WG Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u sledećim usevima/zasadima: vinova loza, krompir, povrće (paradajz i krastavac)

Equation® Pro WG - Fungicid

Equation® Pro WG - Fungicid

DuPont™ Equation® Pro WG - Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira i paradajza.

Express® 50 SX - Herbicid

Express® 50 SX - Herbicid

DuPont™ Express® 50 SX suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u usevu suncokreta. Koristi se isključivo za suncokret koji je tolerantan prema preparatu Express® 50 SX

Harmony® 75 WG - Herbicid

Harmony® 75 WG - Herbicid

DuPont™ Harmony® 75 WG - selektivan sistemičan herbicid , primenjuje se u usevu soje posle nicanja useva, u fazi prve potpuno razvijene troliske. Uspešna zaštita soje od korova, bez pepeljuge i dvornika

Lannate® 90 - Insekticid

Lannate® 90 - Insekticid

DuPont™ Lannate® 90 - Efikasno suzbija lisne vaši i mnoge druge štetne insekte. Brzo deluje, sistemik, otporan na spiranje kišom, povoljne karence i širokog spektra delovanja. Deluje na jaja, larve i odrasle jedinke

Laren® Max PX - Herbicid

Laren® Max PX - Herbicid

DuPont™ Laren® Max PX - selektivan sistemičan herbicid koji efikasno suzbija dominatne širokolisne korove u usevu pšenice gde spada i palamida.

Principal® Plus - Herbicid

Principal® Plus - Herbicid

Principal® Plus Plus selektivni sistemični herbicid u kukuruzu za suzbijanje širokog spektra uskolisnih i širokolisnih korova, posle nicanja kukuruza i korova.

Safari® 50 WG - Herbicid

Safari® 50 WG - Herbicid

DuPont™ Safari® 50 WG - Jedino pravo rešenje za suzbijanje abutilona i dvornika u usevu šećerne repe. Zbog svoje selektivnosti preporuka je da se koristi u prvim tretmanima. Za najefikasnije suzbijanje korova, potrebna su najmanje dva tretmana.

Trend® 90 - Okvašivač

Trend® 90 - Okvašivač

DuPont™ Trend® 90 - je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i distribuciju herbicida po tretiranoj površini

Vydate® 10 L - Insekticid

Vydate® 10 L - Insekticid

DuPont™ Vydate® 10 L - Nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasno suzbija nematode i belu leptirastu vaš u usevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.

No results founds