Zaštitite vaše useve od falsifikata i ilegalnih pesticida

Falsifikati i ilegalni pesticidi
Falsifikati i ilegalni pesticidi

DuPont pomaže globalnu borbu industrije u sprečavanju falsifikata i ilegalnih pesticida da stignu do polja famera.

Posvećeni smo radu sa distributerima, vladom i sprovođenju zakona u Srbiji, kako bismo pomogli proizvođačima da prepoznaju, kupe i koriste originalane DuPont proizvode, da bi ostvarili bolje prinose, bolji kvalitet, bolji povrat uloženog i bolje živote.

Prepoznaj razliku

Da bi se borili protiv falsifikata i ilegalnih pesticida, važno je znati šta su oni:

  • Falsifikovani proizvodi najčešće su upakovani tako da liče na DuPont proizvode, ali stvarni sastojci nemaju ničeg zajedničkog sa originalnim DuPont proizvodima.
  • Ilegalni proizvodi mogu da izgledaju drugačije od DuPont proizvoda, ali mogu koristiti DuPont ime. Sastojci nemaju ničeg zajedničkog sa originalnim DuPont proizvodima.

Jedna stvar je zajednička za falsifikate i ilegale proizvode: mogu sadržati nepoznatu i ne testiranu supstancu, koja ih može učiniti manje efikasnim i štetnim za usev. U nekim slučajevima, mogu biti opasni – ugrožavajući vašu bezbednost, bezbednost vaših radnika i okoline.

Zaštitite više od useva

Falsifikati i ilegalni pesticidi često su napravljeni u fabrikama bez adekvatnih procesa i kontrola. To može značiti da nema testova kvaliteta, da osiguraju da su hemijski sastojci efikasni i u skladu sa lokalnim i svetskim  proposima za zdravlje i bezbednost ljudi i sa smanjenim uticajem na okolinu.

Nažalost ovo je rastući problem u Srbiji, a i širom sveta. Na primer, u Evropi, agencija za sprovođenje zakona Europol procenjuje da su četvrtina prodatih pesticida u nekim evropskim zemljama falsifikati ili ilegalni proizvodi.

Kako DuPont pomaže

Uz podršku DuPont zaštita bilja, posvećeni smo radu sa proizvođačima i distributerima kao i  zakonskoj regulativi za zaustavljanje falsifikata i ilegalnih pesticida.

DuPont je inicirao globalni program za borbu protiv falsifikata 2003. da bi pomogao u zaštiti distribucionih kanala i proizvođača  od falsifikovanih pesticida. Zaustavljanje lažnih proizvoda i njihovog uticaja na poljoprivredu deo je šireg napora čitave industrije uključujući globanu i lokalnu saradnju. 

Fokusirali smo se na pomoć u očuvanju distribucionih kanala i proizvođača u Srbiji, angažovanjem sa relevantnim institucijama i širokom komunikacijom, kako bi podigli svest po ovom pitanju.

Ovi napori takođe podrazumevaju korišćenje napredne tehnologije za borbu protiv falsifikata kao što je Izon®  3-D oznaka sa zaštićenim hologramom, kao i brojne dodatne tehnologije.

Šest koraka za kupovinu originalnih sredstava za zaštitu bilja u Srbiji

Praćenje nekoliko jednostavnih pravila mogu vam pomoći da smanjite šanse za kupovinu falsifikovanih proizvoda.

  1. Kupujte samo od ovlašćenih distributera i maloprodaja. Nikad ne kupujte robu iz kamiona, kombija i slično. (pokretni prodavci).
  2. Tražite račun, tako da su kupljeni proizvodi i količine jasno vidljivi, sa ispravno navedenim imenima proizvoda i brenda. Ako se nazivi proizvoda na računu razlikuju od onih kupljenih, tražite novi račun ili vratite robu prodavcu.
  3. Budite oprezni sa vrlo niskim cenama. Ako je predobro da bi bilo istinito, onda verovatno nije!
  4. Izbegavajte delimične ili nekompletne etikete, koje su uobičajeni znak svih ilegalnih proizvoda. Etiketa mora biti na našem jeziku.
  5. Ako je proizvod sumnjiv, kontaktirajte vašeg dobavljača ili zastupnika proizvođača. Ako je DuPont proizvod, onda kontaktirati DuPont zastupnika. Ne koristite sumnjive proizvode i prijavite ih odmah vlastima.  
  6. Za DuPont proizvode, pitajte vašeg dobavljača kako da nađete pokretne tačke na Izon® hologramskoj zaštiti etikete, koja se nalazi na originalnim DuPont proizvodima. 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.