Integralna zaštita za ciljnu zaštitu bilja

Integralna zaštita
Integralna zaštita

Dobro osmišljen sistem integralne zaštite može pomoći proizvođačima da primene pametniji i sveobuhvatniji pristup u kontroli insekata i korova.

Tri ključna koraka

Integralna zaštita bilja zasnovana je na korišćenju niza procena i odluka kako bi se eliminisale štetočine sa maksimalnim efektom i minimalnim uticajem na okolinu. Ključni koraci podrazumevaju:

  • Prepoznavanje: Proizvođači najpre moraju da prepoznaju štetočine ili korove, kako bi mogli da odaberu najadekvatniji proizvod u skladu sa vremenom primene. Veća specifičnost takođe utiče na bolju ekonomiju, kako bi ne efikasna i čak štetna tretiranja bila izbegnuta. Trebalo bi birati najbolje opcije za kontrolu uzimajući u obzir fizičke, hemijske, biološke i registracione činioce.
  • Osmatranje: Jednom kad je štetna vrsta prepoznata (uočena), važno je da se prati njena populacija, da se zabeleže efekti metoda za kontrolu i da se ustanovi prag štetnog delovanja kao i  kada će proizvod ubuduće biti primenjen. Gde god je moguće, koristiti sisteme za predviđanje pojave i praćenje štetočina, kako bi se tretman izveo u najpovoljnijem trenutnku sa optimalnim učinkom.
  • Izbor: Kada štetna populacija dostigne prag štetnog delovanja, dostupni su različiti načini kontrole štetočina ili opcije za suzbijanje.

U skladu sa drugim metodama kontrole, primena efikasnog pesticida sa najmanjim uticajem na okolinu i ljude, može biti najefikasnije sredstvo za smanjenje ciljane štetne populacije.

Osim toga, ranija žetva ili druge fizičke metode kontrole mogu sprečiti oštećenje useva. Takođe, proverite masovnost korisnih insekata, jer njihovo prisustvo može uticati na smanjenje štetne populacije bez tretmana.

Uskladiti proizvode sa štetočinama

DuPont proizvodi za zaštitu bilja napravljeni su da se koriste kao deo globalne strategije za  integralnu zaštitu koja uključuje informacije o životnom ciklusu štetočina i interakciji sa okolinom, izvođačima tretmana i radnicima u polju.

DuPont u Srbiji pruža proizvođačima puno korisnih rešenja koji mogu unaprediti rezultate programa integralne zaštite. Na primer, naši proizvodi smanjuju rizik od primene i nude selektivnost naspram ciljanih štetočina, kroz specifičan način delovanja kao i povoljna ekološka svojstva.

 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.