Ostvarite održivu poljoprivredu za useve i životnu sredinu

Ostvarite održivu poljoprivredu
Ostvarite održivu poljoprivredu

Održiva poljoprivreda ima potencijal da poboljša i zalihe hrane i da zaštiti okolinu. DuPont je posvećen pomaganju proizvođačima u Srbiji da realizuju taj potencijal.

Prema proceni Ujedinjenih nacija, svetska populacija će dostići 9.6 milijardi do 2050. Međutim, svetsko zemljište i resursi – od vode do plodnog zemljišta – su ograničeni. Održiva poljoprivreda je ključna u obezbeđivanju dovoljno hrane za svetsku rastuću populaciju.

Shvatite šta je moguće u Srbiji

Mi u DuPont-u, uvereni smo da se možemo nositi sa svetskim i lokalnim izazovima održivosti direktno kroz inovacije i saradnju.

Četiri DuPont principa održivosti

DuPont kombinuje nauku o zaštiti bilja i stručnu primenu, sa specifičnim znanjem o lokalnom zemljištu, vremenskim uslovima i usevima u Srbiji, kako bi pomogao stvaranje strategija o održivoj poljoprivredi. Vodeći principi uključuju:

  • Upravljanje produktivnošću: Svake godine izgubi se 20-40 procenata potencijalne proizvodnje hrane zbog insekata, korova ili bolesti. Stvaranje efikasnije poljoprivrede uz poboljšanje prinosa i kvaliteta, može nam pomoći da prehranimo više ljudi sa istog zemljišta.
  • Zaštititi ljude i okolinu: Radeći zajedno sa proizvođačima, DuPont sarađuje u primeni inovacija, kako bi pomogao lokalnim proizvođačima da ostvare produktivnost, dok se istovremeno brinu o korisnim vrstama, životnoj sredini i ljudima.
  • Shvatiti šta je sledeće: DuPont je dugoročno posvećen održivoj poljoprivredi. Posvećeni smo potrošnji od 10 milijardi dolara za istraživanja i razvoj kao i stvaranje 4000 proizvoda usmerenih na poboljšanje bezbednosti hrane i održivosti poljoprivrede do 2020. Pored laboratorije, planiramo da omogućimo uključivanje 2 miliona mladih ljudi širom sveta, kako bi preneli znanje o bezbednosti hrane. Takođe posvećeni smo poboljšanju sredstava za život za najmanje 3 miliona proizvođača i njihovih lokalnih zajednica kroz dostignuća i investicije koji jačaju poljoprivredne sisteme.                     

Zajedno možemo prehraniti svet

Naša vizija održive poljoprivrede fokusira se na rad sa proizvođačima, distributerima, institucijama i ostalim ključnim akterima u Srbiji i širom sveta, kako bi osigurali da DuPont rešenja za zaštitu bilja daju odgovore na rastuću potrebu za hranom, vlaknima i gorivom, a da se pri tom čuvaju dragoceni prirodni resursi.

U DuPont-u verujemo da odgovore na potrebu za hranom rastuće populacije možemo naći jedino kroz saradnju. Zajedno, možemo ostvariti održiv rastući svet za sadašnje i buduće generacije.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.