Zaštita Šećerne Repe

Zaštita Šećerne repe i pravilan izbor preparata odrediće i uspeh proizvodnje

Ulaganja u proizvodnju šećerne repe su veoma velika, a jedan propust može da dovede do drastičnog smanjenja prinosa i digestije. Pravilan izbor preparata za zaštitu šećerne repe odrediće i uspeh proizvodnje.

Zahtevi proizvođača su dobro poznati:bezbedan usev, visoka efikasnost protiv korova i zdrava biljka šećerne repe. Zaštita šećerne repe je nešto u čemu DuPont ima dugogodišnje iskustvo i saradju sa proizvođačima uspešno rešavajući izazove u proizvodnji. Ulaganja u proizvodnju šećerne  repe  su  veoma  velika, a jedan propust može da dovede do drastičnog smanjenja prinosa i digestije. Pravilan izbor preparata za zaštitu šećerne repe odrediće i uspeh proizvodnje. 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.