Zaštita strnih žita

Zaštita strnih žita je uslov za postizanje stabilnih i visokih prinosa

Strna žita su osnov ishrane ljudi i zbog toga je održiva proizvodnja od izuzetne važnosti. Zaštita strnih žita nije jednostavna jer je proizvodnja ugrožena negativnim uticajem korova, bolesti i štetnih insekata.

Odavno je poznato je da korovi i bolesti negativno utiču na prinose žitarica. DuPont™ je razvio herbicide i fungicide koji pomažu proizvođačima da ostvare viskok i kvalitetan prinos. Zaštita strnih žita nije jednostavna, ali upravo u saradnji sa proizvođačima DuPont™ je uspeo da odgovori na izazove moderne proizvodnje.

DuPont™ Acanto® plus fungicid su upravo proizvodi koji omogućavaju proizođačima da kontrolišu glavne širokolisne korove i bolesti lista što i jesu glavni problemi zaštite strnih žita u našim uslovima.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.