Laren® Max PX - Herbicid

Efikasno suzbija širokolisne korove u usevu pšenice gde spada i palamida

Selektivan sistemičan herbicid koji efikasno suzbija dominatne širokolisne korove u usevu pšenice gde spada i palamida.

DuPontТМ Laren® Max PX - Herbicid

Sastav: metsulfuron-metil 333 g/kg, tribenuron-metil 333 g/kg

Selektivan sistemičan herbicid koji efikasno suzbija dominatne širokolisne korove u usevu pšenice gde spada i palamida

Primena

Laren® Max PX se primenjuje u proleće, kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a višegodišnji širokolisni korovi gde spada i palamida u stadijumu rozete. Veoma je selektivan u žitaricama, i primenjuje se kada su usevi u fazi od 2 do 4 lista do faze zastavičara.

Količina primene: 15 g/ha uz dodatak 0.1% okvašivača Trend® 90.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom.

Delovanje

Laren® Max PX efikasno suzbija:

a)  jednogodišnje širokolisne korove:

•   prstenak poljski (Anthemis arvensis),

•   vidovčica crvena (Anagalis arvensis),

•   pepeljuga obična do razvijena dva lista (Chenopodium album),

•   pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum),

•   žavornjak obični (Consolida regalis),

•   mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),

•   vrapseme poljsko (Lithospermum arvense),

•   kamilica prava (Matricaria chamomilla),

•   bulka obična (Papaver rhoeas),

•   šilj (Pycris echioides),

•   gorušica poljska (Sinapis arvensis),

•   oranjica obična (Sysimbrium sophia),

•   stisnuša kravlja (Thlaspi arvense),

•   čestoslavica poljska (Veronica arvensis);

b)  višegodišnje širokolisne korove:

•   palamida njivska (Cirsium arvense);

Prednosti preparata

•  Selektivan, primenjuje se do faze lista zastavičara

•  Izuzetna efikasnost u suzbijanju dominantnih korova u usevu pšenice

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.