Zaštita suncokreta

Zaštita suncokreta primenom novih tehnolgija donosi veću fleksibilnost i sigurnost proizvođačima

Tehnologija koja omogućava suzbijanje širokolisnih korova posle nicanja i kontrolu najvažnijih bolesti predstavlja prekretnicu u gajenju suncokreta.

Zaštita suncokreta primenom novih tehnolgija donosi veću fleksibilnost i sigurnost proizvođačima. Uvođenjem u proizvodnju hibrida suncokreta tolerantnih prema preparatu Express® 50 SX i sve češćom primenom fungicida, ostvaren je značajan napredak u odnosu na dosadašnju praksu zaštite suncokreta.

Najvažnije prednosti ovog sistema suzbijanja korova su:

  • Visoka efikasnost i jedinstvena mogućnost  suzbijanja velikog broja širokolisnih korova posle nicanja, uključujući na prvom mestu   palamidu njivsku (Cirsium arvense), zatim gorčike (Sonchus spp.), štavelj (Rumex spp.)  
  • Ekonomski povoljnije i efikasnije suzbijanje pojedinih jednogodišnjih širokolisnih korova posle nicanja u odnosu na konvencionalne hemijske mere (npr. Xanthium strumarium, Ambrosia artemisiifolia).
  • Nije neophodna kiša za aktiviranje   herbicida, kao  što je slučaj kod zemljišnih herbicida.
  • Hibridi tolerantni na preparat Express® 50 SX nisu GMO.

Pored suzbijanja korova sve značajniju ulogu ima i suzbijanje bolesti u usevu suncokreta. Primenom fungicida Acanto® Plus omogućava se efikasna kontrola bolesti i poznati “zeleni efekat”- produžena vegetacija i bolje stanje biljke.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.