Express® 50 SX - Herbicid

Za suncokret bez širokolisnih korova

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova posle nicanja u usevu suncokreta. Koristi se isključivo za suncokret koji je tolerantan prema preparatu Express® 50 SX

DuPontТМ Express® 50 SX - Herbicid

Express® 50 SX suzbija jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u suncokretu. Koristi se isključivo za suncokret koji je tolerantan prema preparatu Express® 50 SX

Primena:
Express® 50 SX se primenjuje SAMO u hibridima suncokreta tolerantnim prema preparatu Express® 50 SX. Primenjuje se jednokratno u količini 45 g/ha uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend® 90 ili dvokratno, u split aplikaciji, u količini 2×22,5 g/ha uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend® 90.

Split aplikacija se preporučuje ako je ambrozija prisutna u većem broju.
Vreme primene je posle nicanja: suncokret u fazi 2–8 listova (faza 12–18 BBCH skale). U odnosu na korove tretman treba izvršiti kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a višegodišnji širokolisni korovi u fazi rozete.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m 2 ).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom ili dva puta u split aplikaciji.
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda, bunara i sl.) i da brzina vetra ne prelazi 2 m/s.

Delovanje:
Express® 50 SX deluje uglavnom preko lista tako što sprečava deobu ćelija kod osetljivih korova.Nakon primene osetljivi korovi brzo zaustavljaju rast, a drugi simptomi su vidljivi tek nedelju-dve kasnije u vidu nekroze i laganog odumiranja biljke. Korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu. Express® 50 SX treba primeniti na mlade korovske biljke kada su u intenzivnom porastu, mada se u povoljnim vremenskim uslovima (toplo i vlažno) može primeniti i za suzbijanje odraslijih korova.

Express® 50 SX dobro suzbija sledeće korove:
a) jednogodišnji širokolisni korovi:
• štir obični (Amaranthus retrof exus),
• tatula (Datura stramonium),
• pomoćnica (Solanum nigrum),
• obična boca (Xanthium strumarium),
• ambrozija (Ambrosia artemisiifolia),
• prstenak poljski (Anthemis arvensis),
• smrduša obična (Bifora radians),
• repica crna (Brassica nigra),
• tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
• žavornjak (Delphinium consolida),
• mrtva kopriva smrdljiva (Galeopsis tetrahit),
• mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule),
• renika obična (Lepidium draba),
• vrapsemepoljsko (Lithospermum arvense),
• kamilica prava (Matricaria chamomilla),
• kamilica bezmirisina (Matricaria inodora),
• bulka obična (Papaver rhoeas),
• ljutić obični (Ranunculus arvensis),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• oranjica obična (Sisymbrium sophia),
• mišjakinja obična (Stellaria media),
• stisnuša kravlja (Thlaspi arvense),
• ljubičica poljska (Viola arvensis),
• čestoslavica persijska (Veronica persica),
• kukolj obični (Agrostema githago);
b) višegodišnji širokolisni korovi:
• palamida njivska (Cirsium arvense),
• štavelj (Rumex spp.);
 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.