Zaštita vinove loze

Zaštita vinove loze od bolesti je ključ za visoke i kvalitetne prinose

Ulaganja u vinograde su veoma velika, a jedan propust može da dovede do drastičnog smanjenja prinosa i kvaliteta. Efikasna zaštita vinove loze od bolesti i štetočina je ključ za visoke prinose i zdrave plodove.

Gajenje vinove loze je vrlo značajna grana poljoprivredne proizvodnje. Ulaganja u vinograde  su veoma velika, a da bi postigli visoke prinose i kvalitet, proizvođači su suočeni sa mnogim teškoćama naročito kada je zaštita vinove loze od bolesti i štetočina u pitanju.

DuPont svojim proizvodima, inovacijama i iskustvom proizvođačima pruža izbor u svakoj situaciji, vodeći računa o zahtevima potrošača i održivosti proizvodnje.

Originalni proizvodi vrhunskog kvaliteta za sigurnu proizvodnju grožđa i vina.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.