Curzate® C Extra - Fungicid

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače

Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze krompira i paradajza

DuPontТМ Curzate® C Extra - Fungicid

Sastav: cimoksanil 60 g/kg i bakar hidroksid 384 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

 

Delovanje i primena

Curzate® C Extra je kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa

preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim  delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), i plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans).

Curzate® C Extra je kombinacija dve aktivne materije sa  različitim načinom delovanja. Cimoksanil je fungicid sa lokal sistemičnim, kurativnim i translaminarnim delovanjem. Bakar je preventivni kontaktni fungicid/ baktericid sa nespecifičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju važnih i komercijalno štetnih fitopatogenih gljivica i bakterija u voćarstvu i povrtarstvu.

Vinova loza – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola). Primenjuje se u količini od 2 kg/ha. Curzate® C Extra je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci.

Primenjuje se od faze 5-6 listova pa sve do 21 dan pred berbu (BBCH 15-85). Minimalan period između dva tretmana je 7 dana. Utrošak vode: 600-1.000 l/ha. Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta.

Krompir – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans). Primenjuje se u količini od 2 kg/ha. Curzate® C Extra je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. Primenjuje se od faze 10 listova pa sve do početka žućenja lišća (BBCH 21-90).

Minimalan period između dva tretmana je 7 dana.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta.

Paradajz – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans). Primenjuje se u količini od 2 kg/ha. Curzate® C Extra je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. Primenjuje se od faze 9 listova pa sve do berbe (BBCH 19-89). Minimalan period između dva tretmana je 7 dana.

Utrošak vode: 200-400 l/ha.

Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta

Karenca

Vinova loza, krompir: 21 dan.

Paradajz: 3 dana.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.