Curzate® M WG - Fungicid

Odlična kontrola plamenjače za zdravo povrće

Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u sledećim usevima/zasadima: vinova loza, krompir, povrće (paradajz i krastavac)

DuPont™ Curzate® M WG - Fungicid

Sastav: cimoksanil 40 g/kg i mankozeb 400 g/kg

Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače u sledećim usevima/zasadima: vinova loza, krompir, povrće (paradajz i krastavac). Obezbeđuje jedinstvenu aktivnost na samim mestima infekcije.

Delovanje i primena

Curzate® M WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja.Cimoksanil brzo prodire u listove i suzbija patogene u toku prve polovine inkubacionog perioda. Poseduje preventivne, kurativne i antisporulacione osobine. 

Mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produženim efektima. On stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije.

Vinova loza – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji od 0,3% . Curzate® M WG je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 2-3 dana posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. Primenjuje se od rane faze razvoja, početka listanja vinove loze (faze 12,13-19 BBCH skale) a primena se nastavlja sve dok su vremenski uslovi povoljni za širenje bolesti, sve do faze šarka (faza 83 BBCH skale). Na vinovoj lozi, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 10-12 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti na 8 dana ili manje. 

Utrošak vode: 600-1000 l/ha. Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 4 puta.

Krompir – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini primene od 3 kg/ha. Primeniti Curzate® M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, primena može početi od faze ranog rasta biljke i nastaviti se dok god su vremenski uslovi pogodni za nastajanje infekcije, pa sve do 14 dana pred vađenje (BBCH 15-90). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj tretmana u toku godine je 2 puta.

Paradajz - za suzbijanje plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani), u količini primene od 2,5-3 kg/ha. Primeniti Curzate® M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, primena može početi od faze ranog rasta biljke i nastaviti se dok god su vremenski uslovi pogodni za nastajanje infekcije (faze 13-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti. 

Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta.

Krastavac - za suzbijanje plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), u količini primene 2,5-3 kg/ha. Primeniti Curzate® M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, prema preporuci Prognozno-izveštajne službe, primena može početi od faze ranog rasta biljke i treba da se nastavi dok god su vremenski uslovi pogodni za nastajanje infekcije (faze15-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u itervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti.

Utrošak vode: 200-400 l/ha. 

Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta
Karenca

Stone sorte vinove loze 21 dan, vinske sorte vinove loze 42 dana,

krompir 14 dana, Povrće (paradajz i krastavac) 3 dana.
 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.