Avaunt® 15 EC - Insekticid

Efikasno suzbija kukurznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i smotavca

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim delovanjem. Uništava jaja i larve u svim stadijumima. Koristi se za suzbijanje repičinog sjajnika, jabukinog smotavca, kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), moljca paradajza i pamukove sovice.

DuPont™ Avaunt® 15 EC - Insekticid

Sastav: indoksakarb 150 g/l

Insekticid sa kontaktnim, digestivnim delovanjem. Uništava jaja i larve u svim stadijumima. Koristi se za suzbijanje repičinog sjajnika, jabukinog smotavca, kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), moljca paradajza (Tuta absoluta) i pamukove sovice.

Delovanje:
Primenom preparata Avaunt® 15 EC u preporučenoj količini, ponašanje insekata se veoma brzo menja. Manifestuje se brzim prestankom ishrane insekata, i zbog toga odličnom zaštitom tretirane biljke.

Primena:
Jabuka - za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Efikasan je u suzbijanju svih generacija smotavca. Primenjuje se u količini 0,33-0,5 l/ha na samom početku piljenja gusenica, sa razmakom od 10-14 dana između tretmana. Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m 2 ).Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.

Kukuruz - za suzbijanje kukuruznog plamenaca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera) - primeniti u količini 0,25 l/ha (2,5 ml/100 m 2 ), tretiranjem 10 dana posle maksimalnog leta leptira ili po pojavi prvih gusenica, a pre ubušenja u stabljiku ili klip. Utrošak vode: 50 l/ha (5 l/ 100 m 2 ) za primenu iz vazduhoplova. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta tokom vegetacione sezone.

Paradajz - za suzbijanje moljca paradajza (Tuta absoluta) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera), u količini primene od 0,17 – 0,25 l/ha (1,7-2,5 ml/100 m 2 ). Primeniti Avaunt® 15 EC u vreme pojave prvih gusenica (Tuta absoluta) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m 2 ).Maksimalan broj tretmana u toku godine je 2 puta.

Paprika - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) - primeniti u količini od 0,17-0,25 l/ha na početku piljenja gusenica a pre ubušivanja u plodove.

Utrošak vode: 500 l/ha (5l na 100m 2 ).

Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta tokom vegetacione sezone.

Uljana repica - za suzbijanje  repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) - primeniti u količini 0,17-0,25 l/ha kada se sjajnik pojavi. Folijarno u fazi pre početka cvetanja (faze 50-59 BBCH skale).

Prag ekonomske štetnosti pri pojavi terminalnih pupoljka je 1-1,5 imaga po cvasti, a 2-3 imaga pri diferenciranim pupoljcima u cvasti. Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom.

Karenca

7 dana za jabuku, 3 dana za paradajz, 1 dan za papriku, OVP za uljanu repicu i 14 dana za kukuruz.

Prednosti preparata

•   Ispoljava ovi-larvicidno i larvicidno dejstvo

•   Odlično deluje i na niskim i na visokim temperaturama

•   Otporan na spiranje kišom (dva sata nakon tretmana Avaunt® 15 EC se ne može sprati). Ima nisku rastvorljivost u vodi što smanjuje mogućnost spiranja

•   Avaunt® 15 EC obezbeđuje rezidualnu zaštitu useva utičući i na ishranu insekata. Tretirani zeleni delovi biljke imaju odbijajuće dejstvo na insekte koji pokušaju da se hrane

•   Jedinstveni način delovanja: do bioaktivacije (prevođenja u aktivni oblik) dolazi u crevima insekata. Aktivni metabolit sprečava ulazak Na +  jona u nervne ćelije insekata, što uzrokuje njihovu paralizu i smrt

•   Nema ukrštene rezistencije sa drugim insekticidima.

Korisni insekti

Avaunt® 15 EC pomaže očuvanju pojedinih koristnih insekata (parazita i predatora). Iako se ne može računati na korisne insekte da potpuno suzbiju štetočine, oni imaju potencijalnu vrednost i mogu se nadzirati zajedno sa štetnim vrstama u okviru programa zaštite bilja.

Avaunt® 15 EC može biti opasan za pčele. Da bi se zaštitile pčele i drugi polinatori, i u skladu sa standardima „Dobre poljoprivredne prakse“,Avaunt® 15 EC ne treba primenjivati kada su pčele aktivne.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.