Zaštita krompira

Uspešna zaštita krompira za bolji prinos

DuPont ima dugogodišnju uspešnu saradnju sa proizvođačima krompira u Srbiji.

Naši dobro poznati proizvodi kao što su, Curzate® and Equation® Pro WG su prisutni u zaštiti krompira dugi niz godina. Tokom tog vremena tržište i sami proizvodi su se menjali i razvijali. Zahvaljujući informacijama od proizvođača i agronoma razvili smo proizvode koji mogu da odgovore na savremene izazove u zaštiti krompira. 

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.