Harmony® 75 WG - Herbicid

Uspešna zaštita soje od korova, bez pepeljuge i dvornika

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u soji i lucerki. Uspešna zaštita soje od korova, bez pepeljuge i dvornika

DuPontТМ Harmony® 75 WG - Herbicid

Sastav: tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u soji i lucerki. Uspešna zaštita soje od korova, bez pepeljuge i dvornika
DELOVANjE

Biljka ga usvaja uglavnom kroz listove i brzo se translocira kroz celu biljku. Deluje tako što sprečava deobu ćelija u izdancima i korenu kod osetljivih korova. Osetljivi korovi zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene, a drugi simptomi su vidljivi tek 5-10 dana kasnije, a potpuno uginu za 15-25 dana. Manje osetljivi korovi i odrasliji korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu za vodu i hranljive materije.
Harmony® 75 WG je najefikasniji kada se primenjuje na male korove, kada su u početnom porastu.

Primena
Primenjuje se u usevu soje posle nicanja useva, u fazi prve potpuno
razvijene troliske (faza 13 BBCH skale), a kada korovi imaju razvijena
2-4 lista u količini 8 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90.
U usevu lucerke se primenjuje u drugoj godini ili kasnije, u količini
15-20 g/ha uz dodatak okvašivača Trend ® 90 u koncentraciji 0,05%,
tretiranjem rano u proleće pre početka vegetacije lucerke.

Utrošak vode: 200-300 l/ha.

Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

Harmony® 75 WG dobro suzbija:
a) jednogodišnje korove:
• lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
• štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
• štir obični (Amaranthus retrof exus),
• vidovčica crvena (Anagalis arvensis),
• prstenak poljski (Anthemis arvensis),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum),
• pepeljuga mnogocvetna (Ch. polyspermum),
• konica obična (Galinsoga parvif ora),
• lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
• mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
• kamilica prava (Matricaria chamomilla),
• dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
• ljutić njivski (Ranunculus arvensis),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• čistac jednogodišnji (Stachys annua),
• samonikli suncokret (Helianthus annuus),
• dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
• dvornik obični (Polygonum persicaria);

Prednosti preparata
• Lak za upotrebu - Harmony® 75 WG - 8 g/ha u usevu soje
• Uspešna zaštita soje od korova, bez pepeljuge i dvornika
• Odlično delovanje na pepeljugu (Chenopodium album) i dvornike
(Polygonum spp.)
• Uspešno se može mešati sa drugim herbicidima radi proširenja
spektra delovanja

Informacije o proizvodu

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.