Trend® 90 - Okvašivač

Okvašivač poboljšava usvajanje herbicida

Okvašivač smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i distribuciju herbicida po tretiranoj površini.

DuPont™ Trend® 90 - Okvašivač

Sastav: izodecil alkohol etoksilat 900 g/l

Trend® 90 je nejonizujući okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i distribuciju herbicida po tretiranoj površini.

Primena

Trend® 90 se koristi u sledećim koncentracijama:

•   uz herbicide  Harmony® 75 WG, Laren® Max PX, Principal® Plus, Express® 50 SX, Cordus® 75 WG i Arigo® - 0,1%

•   uz herbicid Safari® 50 WG - 0,05%

•   uz insekticid Coragen® 20 SC - 0,1%, za avio tretman.

Vreme primene Trend® 90 određeno je vremenom primene herbicida sa kojim se koristi.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: u skladu sa herbicidima sa kojima se koristi (jednom ili dva puta u split aplikaciji).

Prilikom pripreme mešavine za prskanje Trend® 90 uvek dodati poslednji.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.