Lannate® 90 - Insekticid

Efikasno suzbija lisne vaši

Efikasno suzbija lisne vaši i mnoge druge štetne insekte na voću, vinovoj lozi, povrću i duvanu. Brzo deluje, sistemik, otporan na spiranje kišom, povoljne karence i širokog spektra delovanja. Deluje na jaja, larve i odrasle jedinke.

DuPont™ Lannate® 90 - Insekticid

Sastav: metomil 900 g/kg

Formulacija: vodorastvorljivo prašivo (SP) u vodotopivoj ambalaži

Efikasno suzbija lisne vaši  i mnoge druge štetne insekte na voću, vinovoj lozi, povrću i duvanu

Delovanje

Lannate® 90 deluje na jaja, larve i odrasle jedinke. Lannate® 90 je kontaktni insekticid, koji ima brzo dejstvo („knockdown efekat“) na insekte. Nije potrebno da insekti budu direktno izloženi preparatu, pošto zbog sistemičnog delovanja suzbija i one koji se hrane tretiranim biljkama.

Primena

Lannate® 90 primeniti u preporučenim dozama kada insekti dostignu populaciju praga štetnosti. Naredne tretmane preparatom Lannate® 90 treba izvesti u roku 5-7 dana da bi se održala zaštita. Upotrebite dovoljno vode da se postigne ujednačena pokrovnost.

Jabuka, kruška i dunja

a)   jabukin smotavac (Cydia pomonella) – primeniti u koncentraciji 0,035-0,045%, odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 220-280 l vode, tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove i mladare,

b)  zelena jabukina vaš (Aphis pomi), jabukina vaš crvenih gala (Disaphis devecta) i dudova vaš (Disaphis plantaginea) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05%, odnosno 100 g u 200-250 l vode, tretiranjem na početku formiranja kolonija,

c)  mineri zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055%, odnosno 100 g u 180-220 l vode, tretiranjem kada su mine veličine 3-5 mm,

d)  štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperii), zapetasta (Lepidosaphes ulmi), kalifornijska (Quadaspidiotus perniciosus), kruškina (Quadaspidiotus pyri) i školjkasta (Quadaspidiotus ostraeformis) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 )

g/10 l vode), odnosno 100 g u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.

Breskva, nektarina, kajsija i badem

a)  breskvine lisne vaši (Myzus persicae, Myzus varians, Brachyaudus schwartzii, Brachicaudus persicae, Hyalopterus amygdali) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05%, odnosno 100 g u 200-250 l vode, tretiranjem na početku formiranja kolonija,

b)  breskvin smotavac (Cydia molesta) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05%, odnosno 100 g u 200-250 l vode, tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove i mladare ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe,

c)  šljivine štitaste vaši (Parthenolecsanium corni, Parthenolecanium persicae, Pseudalacaspis pentagona) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055%, odnosno 100 g u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.

Šljiva, višnja i trešnja

a)   lisne vaši (Myzus cerasi, Brachycaudus helichrsi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05%, odnosno 100 g u 200-250 l vode, tretiranjem na početku formiranja kolonija,

b)  štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperi), zapetasta (Lepidosaphes ulmi), šljivina (Partenolecsanium corni, Pseudalacaspis pentagona) i kalifornijska (Quadaspidiotus perniciosus) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055%, odnosno 100 g u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.

Vinova loza - Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana) i žuti grozdov moljac (Clysia ambiguella) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055%, odnosno 100 g u 180-220 l vode, tretiranjem na osnovu praćenja leta leptira, a najkasnije po pojavi paučine na cvastima i grozdovima.

Paradajz, paprika i krastavac (u polju) - Lisne vaši: crna repina (Aphis fabae), pamukova (Aphis gossypii, Aphis nasturtii) i breskvina (Myzus persicae) –  primeniti u količini 0,08-0,2 kg/ha, tretiranjem na početku formiranja kolonija.

Duvan

a)  duvanski trips (Thrips tabaci) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05%, odnosno 100 g u 200-300 l vode tretiranjem:

•   duvanskog rasada, prvo kod ukrštanja rasada, a drugo (samo ako je potrebno) 20 dana posle prvog

•   rasađenog duvana, prvo 5-10 dana posle rasađivanja, a drugo (samo ako je potrebno) 20-25 dana posle prvog,

b)   lisne sovice (Heliothis spp.) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% odnosno 100 g u 200-300 l vode tretiranjem rasađenog duvana odmah po pojavi prvih gusenica (početak jula), a drugo (samo ako je potrebno) 25 dana posle prvog (početak avgusta).

Utrošak vode: u zasadima voća 600-1000 l/ha, za ostale namene 300-600 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 3 puta u toku sezone.

Prednosti preparata

•  Brzo deluje (ishrana insekata trenutno prestaje)

•  sistemik, kreće se i translaminarno štiteći naličje lista

•  otporan na spiranje kišom

•  povoljne karence

•  deluje na jaja, larve i odrasle jedinke

•  široki spektar delovanja

Napomene

•    samo za profesionalnu upotrebu

•   ne primenjivati u okućnicama niti u baštama

•   obratiti pažnju na bezbednost radnika tokom primene

•   ne primenjivati u zatvorenom prostoru (staklenicima, plastenicima itd.)

•   ne primenjivati preko sistema za navodnjavanje

•   ne primenjivati na travnjake i ukrasno bilje

•   ne primenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima

•   veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini

•   obezbediti zaštitne zone od 20 m u odnosu na vodene površine

•   toksično po životinje na tretiranim površinama, najmanje 14 dana posle primene preparata, ne dozvoliti pristup domaćim životinjama

•   obezbediti zaštitu ptica

•   Toksično po pčele. Preparat se ne sme primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada, niti kada pčele lete.

Karenca

7 dana za duvan, 14 dana za krastavce, papriku i paradajz, 35 dana za voće i vinovu lozu.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.