Zaštita voća

Zaštita voća od bolesti i štetočina je ključ za visoke prinose i zdrave plodove

Ulaganja u voćarstvu su veoma velika, a jedan propust može da dovede do drastičnog smanjenja prinosa i kvaliteta. Efikasna zaštita voća od bolesti i štetočina je ključ za visoke prinose i zdrave plodove.

Voćarstvo je vrlo značajna grana poljoprivredne proizvodnje. Ulaganja u voćarstvu  su  veoma  velika, a da bi postigli visoke prinose i kvalitet proizvođači su suočeni sa mnogim teškoćama  naročito kada je zaštita voća od bolesti i štetočina u pitanju.

DuPont svojim proizvodima, inovacijama i iskustvom pruža proizvođačima izbor u svakoj situaciji, vodeći računa o zahtevima potrošača i ekonomičnosti proizvodnje.

Informacije na ovom sajtu su informativnog karaktera. Pre primene sredstva za zaštitu bilja obavezno pročitati i pridržavati se pratećeg uputstva i etikete, kako bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.